Полезни съвети

 

КАК ДА УДЪЛЖИМ ЖИВОТА НА ТУРБОКОМПРЕСОРА И ДА ГО ПРЕДПАЗИМ ОТ НЕЖЕЛАНИ ПОВРЕДИ?

 

Турбокомпресорът работи при изключително високи температурни и динамично натоварване. Поради това, при неправилна експлоатация неговият ресурс значително се съкращава и възниква опасност от повреди. Макар че понякога повреденият турбокомпресор подлежи на ремонт и рециклиране, има и случаи, в които той трябва да се замени с нов. Не винаги това е евтино за собственика.

Най-често повредите на турбокомпресорът се дължат на:

- липса на смазване;

- удар от външно тяло;

- замърсено от продължителна експлоатация двигателно масло (нагар и твърди частици);

- голямо противоналягане от отработените газове (запушена изпускателна система);

- висока температура на отработените газове;

- умора на материала в следствие често екстремно натоварване.

 

Предлагаме Ви няколко прости правила, чието спазване може да предпази турбото Ви от повреди и да удължи неговия живот:

 

- много важно е качеството на двигателното масло, което използвате, защото то служи за смазване и охлаждане на турбината - две изключително важни функции. Навременната смяна на маслото и масления филтър е изключително важна за удължаване на живота на турбото Ви;

- редовна смяна на въздушен филтър;

- следете налягането на маслото;

- много е важно, когато сте натоварвали двигателя си след дълъг път, да го изчакате да поработи на празен ход още 2-3 минути, преди да го изгасите. Това е необходимо, за да се охлади маслото на турбините с цел избягване на прегряване;

- следете състоянието на маркучите на турбото, за да установите навреме, ако от някъде смуче въздух;

- също така следете изправността на вашата изпускателна система и най-вече на катализатора, за да не се стигне до запушване и създаване на противоналягане от страна на отработените газове;

- много е важно да следите състоянието на интерколера. Запушеният интерколер води до прегряване на маслото и от там до дефектиране на цялата система.

 

Двигателят и турбокомпресорът са доста сложна система. Съвместната им работа трябва да бъде добре синхронизирана. Работата на всеки от тях зависи и се влияе от работата на другия. Затова е важно всички системи и агрегати в автомобила да са в добро техническо състояние.

 

Надяваме се да сме Ви полезни с нашите съвети! 

 

Ако имате някакви въпроси, свързани с експлоатацията и работата на Вашия турбокомпресор, не се колебайте да се свържете с нас на посочените от нас телефони! За нас ще бъде удоволствие, ако можем да сме Ви полезни!

bk6