Извършване на ремонт

 

След извършване на диагностика пристъпваме към ремонт.

 

Ремонт на турбокомпресори се извършва само на такива, които подлежат на ремонт.

 

Смяната на ремонтен комплект - тази процедура извършваме при наличието на здрав корпус на агрегата. В този случай се подменят износените лагери и уплътнителни елементи.

Всички детайли на турбокомпресора се почистват със специализирано оборудване.
Отстраняват се допустимите дребни дефекти по вала и лагерното тяло според изискванията на производителя.
Всички лагерни и уплътнителни части се заменят с нови от ремонтен комплект, препоръчан от производителя. След това се извършва динамично балансиране на сглобената роторна част и се пристъпва към сглобяване на централната част на агрегата.
Балансиранeто се извършва посредством завъртане с помощта на  вибробаланс машина до  250 000 об./мин. в зависимост от модела. След окончателното сглобяване се извършва настройка на байпасната клапа.

 

Основен ремонт на турбокомпресори извършваме при износване на лагерните и уплътнителни елементи. В случая трябва да са запазени част от основните компоненти. Всички детайли на турбокомпресора се почистват със специализирано оборудване. 

Подменят се с нови повредените компоненти, както следва:

- турбинен корпус;

- компресорно колело;

- лагерно тяло;

- турбина с вал и други подлежащи на подмяна части.

Всички лагерни и уплътнителни части се заменят с нов ремонтен комплект, съответстващ на ремонтирания агрегат. След това се извършва динамично балансиране на сглобената роторна част и се пристъпва към сглобяване на централната част на агрегата.

Балансиранeто се извършва със завъртане с помощта на  вибробаланс машина до  250 000 об./мин. в зависимост от модела. След окончателното сглобяване се извършва настройка на байпасната клапа.

 

Замяна на турбокомпресора се извършва при значителни повреди на турбокомпресора, нарушен турбинен корпус и променена геометрия. 

Замяната може да се извърши с рециклиран от нас агрегат или със закупуване на чисто нов турбокомпресор.

 

Цената на всички варианти ще бъде подробно обсъдена с Вас, за да бъде взето най-удачното и евтино решаване на Вашия проблем.

bk555